W wielu przypadkach o ludzkim życiu decydują sekundy. Ma to miejsce w sytuacji nagłych zdarzeń takich jak chociażby wypadki komunikacyjne. Wtedy o tym, jaka będzie ostateczna liczba ofiar, decyduje czas dotarcia na miejsce pogotowia ratunkowego. Im stanie się to szybciej, tym większa szansa na udzielenie skutecznej pomocy. Dlatego też transport sanitarny odgrywa tak istotną rolę w całej służbie zdrowia.

Wiadomo, że nie w każdej sytuacji można komuś pomóc, jednak nieraz dochodzi też do sytuacji, w których pomoc dociera na miejsce zbyt późno. Dobrze więc mieć świadomość, że transport sanitarny powinien stać na możliwie najwyższym poziomie. Osoby decydujące o wyborze firm świadczących te usługi powinny kierować się jej renomą.